Colofon

www.historischebronnenbrugge.be is een project van de Erfgoedcel Brugge in samenwerking met Brugse bewaarinstellingen van historische documenten. Een wetenschappelijk redactiecomité begeleidt de digitale publicatie van historische bronnen. Dit redactiecomité bestaat uit: Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge), Ludo Vandamme (Openbare Bibliotheek Brugge), Willy Le Loup (Stedelijke Musea Brugge), Luc Janssens (Algemeen Rijksarchief Brugge), Kurt Priem (Bisschoppelijk Archief Brugge), Paul Trio (KULAK), Ina Verrept (Erfgoedcel Brugge).

Deze website werd ontworpen door Pictura Database Publishing bv (www.pictura-dp.nl)

Concept: Stadsarchief Brugge (dr. A. Vandewalle en dr. N. Geirnaert) en Erfgoedcel Brugge (B. Ghyoot en I. Verrept).

De Erfgoedcel werd opgericht om het Convenant Roerend Cultureel Erfgoed, afgesloten tussen de Stad Brugge en de Vlaamse Gemeenschap, uit te voeren.

 

Erfgoedcel Brugge

 

Stad Brugge


Brugge Plus

Met steun van de Vlaamse overheid