Cartularium Drie Santinnen

Het gilde van de Drie Santinnen was één van de twee grote rederijkersgilden in het laatmiddeleeuwse Brugge. De rederijkers vormden verenigingen waarvan de leden toneel speelden voor het publiek en poëzie schreven en voordroegen in eigen kring.
Het cartularium is een perkamenten boekdeel waarin het gilde alle belangrijke akten uit zijn archief liet kopiëren. Het overgrote deel van deze documenten heeft te maken met de organisatie en financiering van religieuze activiteiten. Slechts één tekst in het boekdeel houdt direct verband met de eigenlijke rederijkersactiviteit van het gilde.

Het cartularium dankt zijn faam voor een groot deel aan de materiële vormgeving ervan. Het bevat een opmerkelijke miniatuur met de voorstelling van de "drie santinnen" (drie heilige vrouwen: Catharina, Maria Magdalena en Barbara). Het boekdeel is aangevat ca. 1474/1475, maar het dateert in hoofdzaak uit de zestiende eeuw.

Het cartularium van het gilde van de drie santinnen wordt bewaard in het Stadsarchief Brugge, Oud Archief, reeksnr. 390: Drie Santinnen, inv. nr. 1