Winckelbouck apotheek Sint-Janshospitaal

In 1645 werd in het Sint-Janshospitaal te Brugge een apotheek in gebruik genomen. De apotheek heeft er gefunctioneerd tot in 1971. Het grootste gedeelte van deze periode werd de apotheek geleid door een zuster 'apothecaresse,, apotheceresse, apoteckighe of apotequarichen' (cf. vermeldingen in de hospitaalrekeningen, bewaard in het OCMW-archief te Brugge).
In 1751 startte zuster Eleonora Verbeke, apothekeres in het Sint-Janshospitaal van 1750 t.e.m. 1785, met het aanleggen van een zgn. 'Winckelbouck', een werkboek waarin allerlei recepten staan uitgelegd voor geneeskundige bereidingen, maar ook voor alledaagse bestanddelen van een maaltijd. Het boek is in het Brugs opgesteld (de recepten zijn opgetekend in een relatief gemakkelijk leesbaar handschrift), en zelfs de Latijnse woorden krijgen een Brugs accent. Het document is dan ook zeer interessant om de volksbenaming van kruiden allerhande te kennen.
Op deze website kan het document van voor naar achter doorbladerd worden; er kan eveneens op specifieke recepten gezocht worden via de index van de vermelde recepten.

Dit document wordt bewaard en tentoongesteld in het Memlingmuseum - Sint-Janshospitaal te Brugge.