Weblinks
Erfgoedinstellingen
 
  De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse taal en literatuur. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks.
 
  Algemeen Rijksarchief Brugge
Het Rijksarchief te Brugge is gevestigd in de 14de-eeuwse poortersloge en twee aanpalende 18de-eeuwse woningen in het hartje van de historische binnenstad, vlakbij de Kraanrei, waar de vreemde handelsnaties in de Middeleeuwen hun activiteiten ontplooiden.
 
  Stadsarchief Breda
Met de tekstuitgave van de Bredase Necrologia en Obituaria.
 
  Narrative Sources
Narrative Sources streeft naar een uitputtend en kritisch overzicht van de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden.
 
  Stadsarchief Brugge
Archief van de stad Brugge, veel van de documenten die op deze website staan zijn te vinden in dit archief.
 
  Erfgoedcel Brugge
Erfgoedcel Brugge wil het rijke Brugse culturele erfgoed onder de aandacht brengen en bekend maken voor een groot publiek. Hiervoor worden allerhande projecten ontwikkeld, steeds in nauwe samenwerking met erfgoedbewaarders (archieven, bibliotheken, musea, kerkfabrieken), erfgoedverenigingen (heemkundige kringen, gidsenorganisaties,...), culturele organisaties en/of privépersonen.
 
 
Aanverwante projecten
 
  De correspondentie van Willem van Oranje
De bewaarde correspondentie van Willem van Oranje (1533-1584), de leider van de 16de-eeuwse Nederlandse Opstand, behelst bijna 13000 brieven. Van zowat anderhalf procent daarvan is de tekst bewaard in Brugse archieven (Stadsarchief, Bisschoppelijk Archief en Rijksarchief). De volledige correspondentie is nu integraal (ook in facsimile) beschikbaar op deze website.