Beknopte literatuurlijst

 

 

 

Bij de teksten van Stefanie Haerynck

L. GENICOT, ‘Etudes sur la construction des routes en Belgique’, in : Bulletin de l’Institut de recherches économiques et sociales de l’université de Louvain, X (1944) 421-451 ; XII (1946)495-559.

L. GENICOT, Histoire des routes belges depuis 1704. Collection nationale LXXXIX. Brussel, 1948.

S. HAERYNCK, De verbinding Brugge-Kortrijk. Een Oostenrijkse weg 1738-1775. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. KULeuven, 1997.

Placcaet-boecken van Vlaanderen. Behelsende alle de placcaten beginnende van den jaer 1152 tot en met 1763, vergaedert door J.H. Varenbergh.


Bij de teksten van Luc Janssens

Y.M. DONKERSLOOT-DE VRIJ, Topografische kaarten van Nederland voor 1750, aanwezig in de Nederlandse Rijksarschieven, Utrecht, 1981.

L. JANSSENS, Kaarten op bestelling. De beroepsgroep van land- en edificiemeters in het hertogdom Brabant en de landen van Overmaas (1685-1795), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling KU Leuven, Leuven, 2006.

L. JANSSENS, ‘Picturale cartografie of een cartografie met picturale elementen’, in :Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld, Tentoonstellingscatalogus Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 15 september -17 december 2000, Brussel, 2000, p. 28-37.

M. KOK, Oude kaarten in archieven, in : Spiegel historiael, 20/2 (1985), p. 61-69.


Bij de hotspots in de kaartenviewer

Oostkamp – Ruddervoorde - Waardamme

G. CLAEYS, De gemeente Oostkamp, met een studie over de Sint-Pietersbandenkerk door A. JANSSENS DE BISTHOVEN, Brugge, 1953, heruitg. 2 dln. Oostkamp, 1980-1981.

G. CLAEYS, Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985.

Heemkundige Kring Oostkamp, Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 3 juni – juli 2009.

H. HOLEMANS, Westvlaamse wind- en watermolens, Kadastergegevens 1835 – 1990, 5 vol.

JANSSENS D., Bijdrage tot de geschiedenis van het oud herenhuis Sint Antonius ten Daele te Oostkamp, niet uitgegeven publicatie, 2004.

M.RYCKAERT, Historische Stedenatlas van België, Brugge, Gemeentekrediet, 1991, p. 185.

A.VANWALLEGHEM m.m.v. S. CREYF, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, dl. I: Deelgemeente Oostkamp. Vlaamse overheid - Agentschap ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed,Brussel, 2007.

A. VANWALLEGHEM m.m.v. S. CREYF, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, dl. II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme. Vlaamse overheid - Agentschap ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed,Brussel, 2007.

A.VERVENNE, M. VERSCHILDE,Wettelijke passeringen van de heerlijkheden Oostkamp, Buskensambacht, Erckeghem, Roden-Nieuwenhove, 2 dln.,Heemkundige Kring Oostkamp, 2008.

 

Wingene - Zwevezele

A. VANDEWIELE, De parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 558.

J. PATTEEUW, Het Goed ten Allaerde, in: Ons Wingene, jaargang 9 (2006), p. 133-143.

J. PATTEEUW, Feodaal overzicht van Wingene, in: Ons Wingene, 2007, p. 167-169.

 

Pittem

V. ARICKX, Geschiedenis van Egem, Pittem, 1982, dl. I, p. 566-567.

V. ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, heruitgave 1981, p. 68.

V. ARICKX en W. DEVOLDERE, Pittemse tellingen,dl. II. Status Animarum 1786 en Status Animarum 1793, uitgave regionale VVF-afdeling Roeselare, 1990, p. 29 en p. 109.

Werkfiches V. ARICKX voor zijn Geschiedenis van Pittem, nu gedeponeerd bij de heemkring Valère Arickx Pittem.


Ardooie

G. HOUTHOOFD, De Rysselendemolen, in: Jaarboek van de heemkundige kring van Ardooie-Koolskamp, jb. 2010, ter perse.

V. ARICKX en L. VAN ACKER, Het passantelieden gasthuis te Rysselende tussen Ardooie en Pittem, in: Biekorf, jg. 95, 1995, p. 113-128.


Meulebeke

G. BAERT, Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen, Meulebeke, 1987, p. 70-112.

G. CALLAERT, B. BOONE en S. MOEYKENS, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen, gemeente Meulebeke, Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Brussel, 2008, p. 93.

G. HOUTHOOFD, L. DENEWET, G. BAERT, De windmolens van Meulebeke, 1994, p. 20

MAES, F., Toponomie van Meulebeke t.e.m. 1700, Universiteit Gent, Academiejaar 1998-1999, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 39.

TERMOTE, J., Project Biscopveld. Historisch-geografisch onderzoek naar het voorkomen van de voormalige veldvijvers in het Bulskampveld en de mogelijkheden van herstel in het natuurinrichtingsproject Biscopveld, 2010, 81 p.


Ingelmunster

F. VAN DE PUTTE, Histoire de la baronnie d’Ingelmunster, in : Annales de la Société d’Emulation pour l’histoire et les antiquités de la Flandre Orientale, dl. 2, 1840, p. 8-46.