Onderweg van Steenbrugge naar Ingelmunster. De 18de-eeuwse kaart van een steenweg

Rijksarchief Brugge, Archief van de watering van Moerkerke noord over de Lieve, Kaarten, nr. 50 (tot 2008 bewaard in Stadsarchief Brugge)De kaart werd uitgevoerd op aan elkaar gemonteerde vellen papier, getekend met sepia inkt en ingekleurd met rode, groene, blauwe en roze verf op waterbasis. Afmetingen: 13,55 m x 38 cm. Er is oude vocht-en schimmelschade. Na een eerdere herstelling werd de kaart gerestaureerd in 1994.

Het betreft een kaart van de ontworpen steenweg van Steenbrugge (Sint-Michiels) naar Ingelmunster, onderdeel van de verbinding Brugge-Kortrijk. Ze geeft het oude en het nieuwe tracé weer, en is ongedateerd (wellicht 1750). De landmeter of auteur is onbekend.

Langs beide tracés komen merkpunten in het landschap voor, zoals huis-en herbergnamen, molens, de kerk van Oostkamp, de galgen van diverse heerlijkheden, bos- en vijvernamen, en de wegen die erop uitmonden. Alle percelen waarover de nieuwe steenweg liep zijn weergegeven, met de namen van hun eigenaars. Verlies van vruchtgebruik omwille van onteigening werd vergoed.

De aanleg van de steenweg Brugge-Kortrijk paste in het beleid van het Oostenrijkse regime om de steden in de Zuidelijke Nederlanden beter met elkaar te verbinden en hun achterland te ontsluiten. Het nieuwe tracé was een merkelijke verbetering tegenover de vroegere smallere landweg van aangestampte aarde die vaak onbruikbaar was omwille van stof of modder.

In dit dossier maakt men kennis met de lokale en regionale belangen die de besluitvorming hinderden, de bouwtechnische kenmerken van vroegere wegenaanleg, de praktische uitvoering van de werken, het gebruik en de gebruikers van de weg, vervoerdiensten en geheven tolrechten.

De digitale publicatie van de kaart laat toe door het aanbrengen van zogenaamde ‘hotspots’ een bondige duiding te bieden bij de voorkomende toponymische en geografische informatie in de bron. Latere aanvulling met nieuwe gegevens is mogelijk.