Introductie

Wat
www.historischebronnenbrugge.be is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke Brugse historische bronnen.

Belang
Daartoe komen in aanmerking bronnen van uitzonderlijk belang voor de geschiedenis van de stad. Dit belang bestrijkt globaal twee terreinen. Het inhoudelijk belang houdt in dat de documenten informatie bevatten die een grote waarde heeft voor de studie van de geschiedenis van Brugge. Het vormelijk/esthetisch belang verwijst naar documenten die exponenten zijn van een hoogwaardige cultuurproductie in het historische Brugge.

Anders gezegd vormen de ‘historische bronnen’ cultureel erfgoed met een onvervangbare betekenis voor de stadsgeschiedenis.

Brugge
www.historischebronnenbrugge.be richt zich in hoofdzaak naar documenten die in Brugge worden bewaard. De bewaarders kunnen zowel privé-personen zijn als particuliere instellingen of overheidsinstellingen. Het aanbieden van digitale documenten op het  niveau van de ‘stad’ gaat uit van een samenwerking tussen verschillende Brugse erfgoedpartners onder coördinatie van de Erfgoedcel Brugge. Een redactiecomité waarin verschillende erfgoedpartners én de universitaire wereld zijn vertegenwoordigd, begeleidt het digitaal publiceren.

Doelstellingen

Behoud en beheer
www.historischebronnenbrugge.be stelt documenten ter beschikking waarvan het originele exemplaar nauwelijks nog manuele raadpleging verdraagt. Vaak werden deze documenten op een vroeger tijdstip op microfilm geplaatst. De beheerders gaan ervan uit dat de raadpleging voortaan via de digitale kopie gebeurt. Het digitaal beschikbaar stellen laat toe om het document zelf verder optimaal te conserveren.

Ontsluiten
Het publiceren van een bron in op www.historischebronnenbrugge.be is telkens opnieuw een uitdaging om het document wetenschappelijk te onderzoeken. Dit kan verschillende vormen aannemen: een inleiding waarin inhoudelijke en vormelijke/codicologische aspecten worden uitgediept, een zorgvuldige teksteditie en/of vertaling, een gedetailleerd register. Publiceren op het internet maakt het daarenboven mogelijk een breed publiek te laten kennismaken met belangrijke bronnen.