Colofon

Beheerder handschrift

Krokodil uit Arnold von HarffHilde De Bruyne, archivaris-conservator OCMW Brugge

 

Verzorgden de kritische teksteditie van het handschrift op basis van de edities Feys en Viaene (zie literatuur)

Prof. dr. Paul Trio, gewoon hoogleraar KU Leuven-Kulak  

Met dank aan Johan Van Eenoo

 

Verzorgden de digitale ontsluiting van het handschrift

Dra. Marjan de Smet, doctoraal bursaal KU Leuven-Kulak

Kurt Priem, archivaris Grootseminarie Brugge

Prof. dr. Paul Trio, gewoon hoogleraar KU Leuven-Kulak

 

Verzorgden de duiding bij het handschrift De Doppere

Dr. Hendrik Callewier, diensthoofd Rijksarchief Kortrijk en research fellow KU Leuven-Kulak

Martine Eeckhout, boek- en papierrestaurator

Dr. Noël Geirnaert, hoofdarchivaris Stadsarchief Brugge

Prof. dr. Piet Leupen, emeritus hoogleraar Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Paul Trio, gewoon hoogleraar KU Leuven-Kulak

Ludo Vandamme, wetenschappelijk medewerker Openbare Bibliotheek Brugge

 

Algemene ondersteuning vanuit Openbare Bibliotheek Brugge

Heidi Keereman

Redactie vanuit Bruggemuseum

Inge Geysen

 

Beeldmateriaal

BRUGGE, Gruuthusemuseum, Maquette van de H. Grafkerk, inv. VIII.1984.0041

BRUGGE, Openbare Bibliotheek, inc. 11, f. 68r (Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Augsburg, 1497)

BRUGGE, Openbare Bibliotheek, inc. 3856, f. 17r en 58v (Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg, 1493-)

BRUGGE, Openbare Bibliotheek, inc. 2559, f. 99r en 543v (Sebastian Münster, Cosmographia universalis, Basel, 1552)

BRUGGE, Stadsarchief, Oud Archief, reeks 310: notariële oorkonde van 7 oktober 1484, inv.nr. 85 van het bestand 'Charters Ambachten’

BRUGGE, Stadsfotografen

M. LETTS, The pilgrimage of Arnold von Harff, London, 1946, p. 98 en 135