Duiding

Zicht op Jeruzalem (inc. 3856)Vier artikels schetsen de ruimere context en betekenis van het handschrift:

Rombout de Doppere (Brugge, circa 1432 – 8 juni 1502), Hendrik Callewier

Hendrik Callewier belicht in deze tekst leven en werk van Rombout de Doppere. De Doppere had een kerkelijke loopbaan en was ook notaris. Twee werken van deze auteur overleefden de tand des tijds: het ‘Vademecum voor de Jeruzalembedevaarder’ en zijn kroniek over de periode 1482-1498.

Anselm Adornes en zijn Jeruzalembedevaart. Basis en inspiratie voor het werk van Rombout de Doppere, Noël Geirnaert

Noël Geirnaert werpt een blik op de figuur van Anselm Adornes, een man met vele facetten. Anselms bedevaart naar Jeruzalem wordt besproken en de link naar het handschrift De Doppere gelegd.

Een Brugs handboek uit 1491-1492 voor pelgrims naar Jeruzalem en Rome?, Paul Trio

Paul Trio beschrijft de inhoud van het handschrift en de bronnen waarop Rombout de Doppere zich baseerde. Hij kadert het handschrift in de context van de middeleeuwse praktijk van pelgrimeren. Vanuit al deze gegevens wordt ingegaan op de vraag wat de functie van het handschrift De Doppere was: reisgids of devotieliteratuur?

Het aardse en hemelse Jeruzalem voor joden, christenen en moslims, Piet Leupen

De stad Jeruzalem speelt een belangrijk rol in het geloof en de geloofsbeleving van drie wereldgodsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam. Piet Leupen legt de wortels van dit gegeven bloot en belicht gelijkenissen en verschillen. Hij toont aan hoe dit alles vandaag nog zijn stempel drukt op de politieke situatie en de samenleving in Israël.