Duiding

In vier artikels worden de ruimere context en betekenis van Le Doulx’ biografieën toegelicht. Op de tekst van Ludo Vandamme volgt een corpus met Le Doulx-handschriften van dezelfde auteur.

De auteur beschrijft de levensloop van Pieter Le Doulx, en licht kort zijn belang als kroniekschrijver en als kunstenaar toe. 

Deze tekst, gevolgd door een uitgebreid corpus, beschrijft levensecht hoe intellectueel en kunstenaar Le Doulx verzamelde, registreerde en documenteerde. Hij weigerde daarbij in hokjes te denken en realiseerde zo een buitengewoon hybride oeuvre.

Noël Geirnaert gaat dieper in op de handschriften die je als bezoeker van deze website kan consulteren. Zowel de materiële kenmerken als de inhoud komen aan bod. Le Doulx’ ijver en degelijkheid worden in de verf gezet, evenals zijn rol in de Brugse geschiedschrijving.

De lezer wordt ingewijd in de geschiedschrijving van de 18de eeuw. Zowel de focus van het historisch onderzoek als de ‘identiteit’ van de auteurs waren in die tijd onderhevig aan belangrijke evoluties. Pieter Le Doulx krijgt zijn plaats in dit verhaal.