Pieter Le Doulx over vermaarde Bruggelingen

Biografieën tot 1800

Handschriften, eind 18de eeuw
Brugge, Stadsarchief, collectie Handschriften (reeks 539 van het Oud Archief), hs. 18 en Archief van de Academie nr. 230 (reeks 409 van het Oud Archief)

De Brugse kunstenaar Pieter Le Doulx heeft tot in de eerste jaren van de 19de eeuw als amateur-historicus gewerkt aan twee groots opgezette collecties met alles samen een duizendtal biografieën van stadsgenoten. Waarschijnlijk was hij zich bewust van het feit dat hij leefde op het snijpunt van twee tijdperken: de oude standenstaat van het Ancien Régime in de Oostenrijkse Nederlanden leek vanaf 1795 definitief vervangen door de moderne maatschappij waarin Brugge deel uitmaakte van het nieuwe republikeinse Frankrijk. In zijn werken legde hij het Brugse verleden vast, maar daarnaast was hij ook de kroniekschrijver van zijn eigen tijd.

De twee werken die op www.historischebronnenbrugge.be kunnen geraadpleegd worden, werden door Le Doulx geschreven in een mooi en goed leesbaar handschrift. Ze werden nooit gepubliceerd. ‘Levens der konstschilders’ is ongetwijfeld Le Doulx’s bekendste handschrift. Maar liefst 158 biografieën van bekende en minder bekende kunstschilders, beeldhouwers, tekenaars, houtsnijders, miniatuurschilders, graveurs en tapijtwerkers worden er voorgesteld. Het tweede handschrift, ‘Levens der geleerde en vermaerde mannen’, bevat meer dan 500 levensbeschrijvingen van geleerden, juristen, ambtenaren, overheidspersonen, schrijvers en geestelijken, hoofdzakelijk Brugse mannen van de middeleeuwen tot aan Le Doulx’s eigen tijd. Beide handschriften vormen een onuitputtelijke bron voor lokale historici, heemkundigen en belangstellenden in de Brugse geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog liepen ze nogal wat schade op. Enkele jaren geleden zijn ze deskundig gerestaureerd.